Art Festiwal 2023 Horyniec Literatury

Home / Art Festiwal 2023 Horyniec Literatury

6.08 / niedziela / OTWARCIE FESTIWALU
19.00  / Podszyci wielkim wiatrem / Maja Komorowska i Łukasz Borkowski
/ PREMIERA
/ ośrodek kultury, wejściówki
wieczór słowno-muzyczny z wierszami i fragmentami listów Wisławy Szymborskiej, scenariusz Maria Topczewska, muzyka (piano) Piotr Stopa; po spektaklu rozmowa z Mają Komorowską

„Scenariusz obejmuje wiersze Wisławy Szymborskiej oraz fragmenty listów – to korespondencja przede wszystkim pomiędzy nią a Kornelem Filipowiczem. Całość w założeniu ma być ledwie dotkniętym szkicem tej niezwykłej relacji jakby na tle poetyckiego portretu Szymborskiej zamyślonej, bliskiej metafizyce. Poetka żartobliwa, poetka od wycinanek, od ręcznie robionych pocztówek ma stanąć obok, a może nawet za poetką refleksji nad życiem, przemijaniem, czasem, poetką pełną bezmiernego zachwytu i zdumienia przyrodą i chwilą.
Scenariusz ma pokazać kogoś, kto rozpięty jest – jak sama o sobie pisała Szymborska – między zachwytem a rozpaczą”.
Maria Topczewska

/ Wernisaż wystawy Maja Komorowska w filmach Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Zanussiego /
 patronat Mazowieckiego Instytutu Kultury
Wystawa powstała w 2014 roku z okazji wydania przez Mazowiecki Instytut Kultury książki Mai Komorowskiej i Tadeusza Sobolewskiego „Pytania, które się nie kończą”. Wystawa przedstawia materiały zdjęciowe zawarte w książce – fotosy aktorki z filmów Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Zanussiego, m.in. takich jak: „Panny z Wilka”, „Wesele”, „Katyń”, „Życie rodzinne”, „Rok spokojnego słońca”, „Cwał” i innych.

Maja Komorowska – aktorka teatralna i filmowa, pedagog. Profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Od 1972 roku należy do zespołu Teatru Współczesnego w Warszawie. Pracowała z wieloma wybitnymi reżyserami teatralnymi: Erwinem Axerem, Maciejem Englertem, Jerzym Grotowskim, Jerzym Jarockim, Helmutem Kajzarem, Jerzym Krasowskim, Krystyną Skuszanką, Bohdanem Korzeniewskim, Krystianem Lupą, Krzysztofem Warlikowskim oraz filmowymi: Krzysztofem Kieślowskim, Tadeuszem Konwickim, Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Zanussim, Edwardem Żebrowskim i innymi. Grała w filmach polskich i zagranicznych, m.in takich jak: „Życie rodzinne”, „Za ścianą”, „Bilans kwartalny”, „Rok spokojnego słońca”, „Cwał” w reżyserii Krzysztofa Zanussiego, „Dekalog I” w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego oraz „Wesele”,” Panny z Wilka”, „Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Stworzyła ponad 30 znaczących ról w spektaklach teatru telewizji. Zaangażowana w sprawy społeczne, w czasach stanu wojennego pracowała w Prymasowskiej Radzie Społecznej oraz w Komitecie Pomocy Internowanym i ich Rodzinom, później w S.O.S z Jackiem Kuroniem. Dziś jest członkiem Rady Hospicjum Onkologicznego.

Otrzymała wiele polskich i zagranicznych nagród za wybitne kreacje aktorskie, m.in. Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski  (2011r.) – na Wawelu  oraz francuskie insygnia Komandora Orderu Sztuk i Literatury (2010 r.) przyznane przez Ambasadę Francji. W maju 2023 roku została nominowana do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida »Dzieło życia« za całokształt pracy twórczej.

foto Rafał Latoszek

Łukasz Borkowski  – Aktor. Absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.  Współpracuje z Teatrem PAPAHEMA (Proces. Rekonstrukcja Tomasza Kaczorowskiego), Teatrem Polonia (Minetti. Portret artysty z czasów starości Thomasa Bernharda w reż. Andrzeja Domalika), Teatrem Narodowym w Warszawie (Kordian Juliusza Słowackiego w reż. Jana Englerta, Letnicy Maksyma Gorkiego w reż. Macieja Prusa, Opowieść zimowa Williama Shakespeare’a w reż. Marcina Hycnara). Grał także na scenie Teatru 6. piętro (Bromba w sieci autorstwa i w reż. Macieja Wojtyszki), Teatru  Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (Opowieści o zwyczajnym szaleństwie Petra Zelenki), Teatru Ochoty (roz/CZAROWANIE Grzegorza Staszaka w reż. Anny Wieczur-Bluszcz), Teatru Komedia (Calliya w reż. Małgorzaty Szabłowskiej) i OPT Gardzienice (Matka odchodzi oraz Świadkowie albo nasza mała stabilizacja Tadeusza Różewicza w reż. Michała Zdunika). Zrealizował kilkadziesiąt słuchowisk w Teatrze Polskiego Radia, a także spektakle telewizyjne w ramach cyklu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych „Teatroteka”.

Wykładowca kierunku aktorstwo Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Asystent reżysera Kuby Kowalskiego przy spektaklu Hedda Gabler Henryka Ibsena (Teatr Narodowy, 2019) oraz Tramwaj zwany pożądaniem Tennessee Williamsa, przy którym pełnił także funkcję współpracownika dramaturgicznego (Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, 2019). 

W 2019 roku został laureatem nagrody „Arete” za najlepszy debiut w Teatrze Polskiego Radia oraz Nagrody ZASP-u „Ale Aktor!” za najlepszą rolę komediową za kreację Piotra w spektaklu Opowieści o zwyczajnym szaleństwie, przyznaną podczas XXIII Festiwalu TALIA w Tarnowie.


7.08 / poniedziałek
10.00-15.00  / Rubieże, granice, metafory
literacki spacer do Radrużaz Ewą Plutą, autorką książki Rubież. Reportaż wędrowny i Robertem Gmiterkiem, autorem Na Roztoczu. Przewodnik metaforyczny
/zbiórka biblioteka, zapisy

Zapraszamy na spotkanie w drodze z Ewą Plutą, autorką książki Rubież. Reportaż wędrowny i Robertem Gmiterkiem, autorem Na Roztoczu. Przewodnik metaforyczny. Udamy się w  podróż z Horyńca-Zdroju do Radruża, podczas której będziemy mogli na własnych nogach doświadczyć tych wychodzonych książek, poznać je i porozmawiać z autorami o rubieżach, granicach, metaforach i ciałokilometrach. Spotkanie z literaturą w drodze, w miejscach skąd pochodzi lub dokąd przyszła jest wyjątkowym doświadczeniem.

Ewa Pluta –  dziennikarka, redaktorka wydań cyfrowych w „Piśmie”. Publikowała m.in. w „Kwartalniku Przekrój”, „Newsweek Psychologia” i na Newsweek.pl. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i m.st. Warszawy – dzielnicy Wawer. W 2022 roku nakładem wydawnictwa Dowody ukazał się jej reporterski debiut „Rubież. Reportaż wędrowny”, poprzedzony spacerem wzdłuż wschodniej granicy Polski, z Suwalszczyzny w Bieszczady. Książka została laureatką głównej Nagrody Magellana 2023 i Nagrody Literackiej „Znaczenia” 2023. Jury Nagrody Znaczenia doceniło autorkę za „wyjątkową chodzoną opowieść o wschodniej granicy Polski, w której przeplatają się ze sobą minireportaże z terenu, anegdoty z dziejów mijanych po drodze miejsc, osobiste wglądy w zastane światy, portrety mieszkających na tych terenach ludzi oraz eseje o znaczeniu granic we współczesnym świecie”.

Robert Gmiterek – poeta, pisarz, kronikarz, przewodnik metaforyczny, fotograf. W 2019 roku wydał „Sen na Kniaziach i inne historie osobiste”, zbiór miniatur z pogranicza prozy i poezji, a w 2020 roku „Oikoumene. Na Roztoczu świata”, książkę, która w 2021 roku została nominowana do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i w tym samym roku znalazła się w finałowej dwudziestce Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz”. W 2021 roku ukazała się jego trzecia książka „Na Roztoczu – przewodnik metaforyczny”. Autor dwóch indywidualnych wystaw fotograficznych: „ Ikony Roztocza” ( 2019 r.),  „Oikoumene” (2020 r. ) w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym w Narolu, oraz „Obraz i Słowo” ( 2021 r. ), wspólnie z Tomaszem Stelmaskim w Galerii w Dzwonnicy w Gorajcu. Publikował w czasopismach „Rita  Baum”, „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, i w „ Roczniku Lubyckim”. Od 2021 roku jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Przestrzeń Pogranicza”. Zajmuje go przenikanie się i zatracanie kultur, języków i światów pozostawionych na pograniczu polsko-ukraińskim. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje kultura Roztocza wyrosła na gruncie kultury chłopskiej.

17.00 / Z Polesia do Argentyny. Fotografka świata / Urszula Ryciak
z autorką książki Światłoczuła. Kadry z życia Zofii Chomętowskiej rozmawia Jarosław Górski
/ Cafe Sanacja

Ula Ryciak –  laureatka Nagrody Literackiej Gryfia, Nagrody Magellana, autorka bestellerowych opowieści o Kalinie Jędrusik („Niemoralna. Kalina”), Agnieszce Osieckiej („Potargana w miłości”), Rubinsteinach („Nela i Artur. Koncert intymny Rubinsteinów”) oraz „Poławiaczek Pereł. O pierwszych Polkach na krańcach świata”. Opublikowała kilkadziesiąt reportaży z pięciu kontynentów, jej debiutancka książka o podróży przez Amerykę Łacińską znalazła się w finale Nagrody Kościelskich.
W 2023 r wydała książkę „Światłoczuła. Kadry z życia Zofii Chomętowskiej”.


8.08 / wtorek

10.00 / Bajkowy świat / Piotr Fąfrowicz / DZIECI
warsztaty ilustracji książkowej
/ biblioteka, zapisy / BLISKO

Piotr Fąfrowicz ” – ceniony w Polsce i na świecie malarz i ilustrator, a także wydawca (współwłaściciel wydawnictwa FRO9), który w tym roku obchodzi 35-lecie swojej twórczości artystycznej. Twórca związany jest z Lublinem, gdzie mieszka i tworzy, i gdzie była prezentowana jego najnowsza wystawa  „Planeta Lublin” w Galerii Ratusz. Prace Piotra Fąfrowicza były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce i za granicą.  Za twórczość dla dzieci otrzymał szereg nagród, między innymi: II nagrodę na Biennale Ilustracji 2001 w Aki Town (Japonia), wyróżnienia PS IBBY w konkursie Książka Roku 2003 oraz Książka Roku 2004, nagrody w konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2003 oraz 2005, wpis na listę Białych Kruków 2005 Internationale Jugendbibliothek w Monachium. Ukoronowaniem nagród jest Europejskie IBBY 2008 za ilustracje do książki „Wielkie zmiany w dużym lesie”.

Zapraszamy też na wystawę ilustracji książkowych artysty pt. „Bajkowy świat”, którą można będzie zobaczyć w siedzibie biblioteki horynieckiej w dniach 6-13 sierpnia. Wystawę przygotowali  przyjaciele festiwalu z Fundacji ARKA im. Józefa Wilkonia i Fundacji Ars Nostra.

15.00-17.00 / Literackie tajemnice kurortów / terenowa gra miejska
scenariusz i prowadzenie Jarosław Górski
/ zbiórka biblioteka, zapisy

„Literackie tajemnice kurortów” – gra terenowa, której uczestnicy staną się bohaterami romantycznej opowieści. Aby rozwikłać zagadkę i doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, będą musieli wykazać się umiejętnością kojarzenia faktów, wyciągania wniosków, a także… znajomością polskiej (i nie tylko polskiej) literatury, piosenki, filmu. Oczywiście żyjemy w wieku XXI, i jeśli uczestnicy jakichś faktów nie będą pamiętali, zawsze będą mogli sięgnąć od internetu. Trzeba jednak będzie umieć szukać.

Jarosław Górski– absolwent Wydziału Polonistyki UW. Nauczyciel, animator kultury i dziennikarz. Popularyzator literatury, kultury i historii. W ciągu ostatniej dekady wydał ponad 30 książek dla dorosłych, dzieci i młodzieży, m.in. eseistyczną pracę o literackich obrazach męskości „:Męska rzecz”(Wyd. Szkolne PWN 2011), eseje „Dziecko w literaturze” (Sfinks 2017), epicką opowieść dla dzieci „Pieśń o Sowie” (Egmont 2017) i najnowszą – biografię Tadeusza Dołęgi-Mostowicza „Parweniusz z rodowodem”(Iskry 2021).


9.08 / środa

10.00 / Wiersze do kolorowania / Michał Zabłocki /  DZIECI
warsztaty twórcze
/ biblioteka, zapisy / BLISKO


21.00 / Janowska. Synowie Aliny / Michał Zabłocki osobiście
poetycki performans wokalny w 100. rocznicę urodzin Aliny Janowskiej
/ amfiteatr w Parku Zdrojowym

Michał Zabłocki, poeta i autor tekstów piosenek, zaprezentuje swój pierwszy wokalny performans, który miał swoją podwójną premierę w Warszawie (Kalinowe Serce) i Krakowie (Piwnica pod Baranami) w kwietniu i maju 2023 roku. Jest to półtoragodzinna opowieść o jego matce, znanej aktorce, Alinie Janowskiej, która w tym roku obchodziłaby 100. urodziny. W jej ramach usłyszycie Państwo aż 20 piosenek bez żadnego akompaniamentu ani podkładu, za to w zaskakujących brzmieniach oraz bardzo zróżnicowanych, aktorskich interpretacjach! Prezentowane piosenki pochodzą ze spektaklu pod tym samym tytułem, muzykę do nich skomponowali: Kuba Badach, Maciej Balcar, Łukasz Golec, Konrad Imiela, Marcin Kołaczkowski, Maciej Miecznikowski, Czesław Mozil, Janusz Radek, Grzegorz Turnau i Sławek Uniatowski.

Michał Zabłocki  –poeta, animator życia literackiego, autor tekstów piosenek, Laureat Muzycznej Jedynki za najlepszy tekst roku 1993, Stypendysta Ministra Kultury w 2004 roku, Odznaczony brązowym medalem Gloria Artis w 2018 roku, Laureat Nagrody Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w 2021 roku. Na podstawie jego wierszy powstało wiele znanych piosenek w repertuarach Grzegorza Turnaua (Cichosza, Naprawdę nie dzieje się nic, Bracka i inne), Czesława Mozila (Maszynka do świerkania, i inne), Agnieszki Chrzanowskiej (Cały swiat płonie i inne), Golec Uorkiestra (Górą ty, górą ja i inne) oraz wielu innych artystów. Jest autorem librett i tekstów piosenek do spektakli teatralnych i muzycznych.
Wydał 12 zbiorów wierszy. Jest pomysłodawcą i twórcą programu „Multipoezja”, a w nim akcji: Wiersze na murach, Wiersze chodnikowe, Wiersze pisane na czacie i  innych krakowskich wydarzeń cyklicznych: Dyskusyjne Kluby Czytelnicze, Rozkręcamy Literacki Kraków, Tydzień Piosenki.
Od 2014 roku jest wydawcą Krakowskiej Biblioteki SPP, od 2017 roku – Biblioteki Młodych SPP, od 2020 roku – Biblioteki SPP. Zrealizował projekt wielojęzycznego międzynarodowego portalu poetyckiego eMultipoetry.eu według własnego pomysłu. Od 2009 roku jest wykładowcą Studiów Literacko-Artystycznych przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W młodości był wielokrotnym drużynowym i indywidualnym mistrzem i wicemistrzem Polski w szermierce (szabla).W 2020 roku założył jedyną sekcję szabli sportowej w Krakowie (Centrum Szabli Cracovia). Od 2014 roku jest prezesem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
W latach 2012-2014 był przewodniczącym Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury w Krakowie.


10.08 / czwartek
10.00 / Językowy Savoir Vivre. Co to znaczy? / Jarosław Górski / DZIECI
quiz językowy z nagrodami
/ biblioteka

Quiz z elementami warsztatów językowych dla dzieci. Uczestnicy zabawy będą rozwiązywać zagadki i wykonywać zadania dotyczące poprawności językowej, a także językowej stosowności. Będą musieli zastanowić się nad tym, kiedy wypada, a kiedy nie wypada użyć pewnych form, z kim jak rozmawiać, aby nie tylko poprawnie się porozumieć, ale i spędzić wspólnie dobry czas. Będziemy dobrze się bawić: zgadywać, tworzyć, odgrywać scenki.

Gdzie możemy pojawić się w ciuchach, gdzie w szmatach, a gdzie jednak w ubraniu? W jakim towarzystwie pójdziemy na żarcie, a w jakim na jedzenie? Dlaczego nie każdego możemy powitać słowem „witam”? Dlaczego na dźwięk tego samego słowa jedni się obrażają a inni cieszą? Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych na językowy quiz z nagrodami. Będziemy dobrze się bawić: zgadywać, tworzyć, odgrywać scenki.


16.00 / Demokratyczny Savoir Vivre i Marian Eile
występ młodzieżowej grupy teatralnej Bez Nazwy z Horyńca-Zdroju (scenariusz Jarosław Górski, reżyseria Beata Ługowska) i spotkanie z Mariuszem Urbankiem, autorem książki Marian Eile, Poczciwy cynik z „Przekroju”, rozmawiają Jerzy Kisielewski i Jarosław Górski
/ ośrodek kultury, wejściówki

Mariusz Urbanek – pisarz i publicysta. Autor wielu biografii, m.in. Leopolda Tyrmanda („Zły Tyrmand”), Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego („Szwoleżer na Pegazie”), Władysława Broniewskiego („Miłość, wódka, polityka”), Jerzego Waldorffa („Ostatni baron Peerelu”), Jana Brzechwy („Nie dla dzieci”), Juliana Tuwima („Wylękniony bluźnierca”), Kornela Makuszyńskiego („Makuszyński. O jednym takim, któremu ukradziono słońce”), opowieści o uczonych tworzących Lwowską Szkołę Matematyczną – „Genialni”, tomu „Profesor Weigl i karmiciele wszy”. Ostatnio wydał biografię twórcy „Przekroju” – „Marian Eile, Poczciwy cynik z „Przekroju”. Jest także autorem zbioru opowiadań „Romans biurkowy. 99 dni z życia korporacji”,  kliku tomów bajek, sztuk wystawianych we Wrocławskim Teatrze Lalek, musicalu „Brzydki Kaczorek” i monodramu „Alma Rosé”. Felietonista i redaktor miesięcznika „Odra”, zastępca redaktora naczelnego w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jerzy Kisielewski – dziennikarz radiowy i telewizyjny, były korespondent współpracujący z francuską Agence France Presse AFP oraz włoską ANSA, współautor audycji „Co słychać?” w Radiu dla Ciebie, którą prowadzi razem z Januszem Olejniczakiem. Laureat tytułu Mistrz Mowy Polskiej 2021 i wieloletni gospodarz Letniego Festiwalu im. Jerzego Waldorffa w Radziejowicach.
Jest synem Stefana Kisielewskiego, bratem Wacława i Krystyny, romanistki. W dzieciństwie, jak sam wspomina, żył w cieniu brata i ojca, oraz jako jedyny w rodzinie nie planował zostać muzykiem. W 1961 roku razem z rodziną przeniósł się z Krakowa do Warszawy.
Był korespondentem mediów zagranicznych, współpracując z francuską Agence France Presse (AFP) oraz włoską ANSA. Korespondent paryskiego dziennika „La Croix”.
W 1991 roku został członkiem kapituły Nagrody Kisiela. Był prezesem Centrum Monitoringu Wolności Prasy w latach 2001–2003. 


11.08 / piątek
10.00 / Poczytaj mi. Książki naszego dzieciństwa / czyta Anna Seniuk / DZIECI
/ biblioteka

Goście festiwalowi czytają fragmenty książek dla dzieci napisanych przez autorów związanych z tygodnikiem „Przekrój”, m.in. takich jak: Ludwik Jerzy Kern, Konstanty Ildefons Gałczyński i Jan Brzechwa. Będziemy też rozmawiali z naszymi gośćmi między innymi o ulubionych książkach dzieciństwa, o tym, jakie książki czytali sami, a jakie czytają swoim dzieciom, jakie historie związane z książkami pamiętają i czy lubią czytać książki dla dzieci.


15.00 / Stragan z bajkami / Teatr Itakzagramy / DZIECI
spektakl familijny, obsada: Magdalena Daszkiewicz, Katarzyna Gruszewska, Katarzyna Wypchło, Joanna Mazewska, scenariusz  i reżyseria Szczepan Szczykno, muzyka Dawid Ludkiewicz, scenografia Beata Paruch
/ ośrodek kultury, wejściówki / KULTURA INTERWENCJE

Przekonajcie się sami, jak można pokonać smoka bez użycia miecza, jak przemienić kłótliwą czarownicę bez pomocy czarów, jaki jest najlepszy sposób na pozbycie się złośliwego ducha oraz jak właściwie wygląda krasnoludek. Razem z nami dowiecie się, co się może zdarzyć, kiedy pewnego poranka królowi zechce się masła na śniadanie, a mały robaczek mieszkający w jabłuszku poczuje chętkę na befsztyk, przekonacie się też, jakie mogą być efekty jedzenia byle czego oraz co można zrobić z warzyw oprócz zupy jarzynowej.
Będzie wesoło, kolorowo i niesamowicie! Po odwiedzeniu naszego Straganu, każdy poczuje się rymująco – śpiewającym poetą, a bajki, które na nim mieszkają, pójdą z wami do domu i zostaną tam na długo.

17.00 / Choleryczni. Tragikomiczny monodram policyjny z epidemią w tle
/ Kryminalia Lubyckie na Art Festiwalu
monodramista Mateusz Nowak w przedpremierowym czytaniu sztuki Marcina Wrońskiego,
z aktorem i pisarzem rozmawia Jerzy Kisielewski
/ ośrodek kultury, wejściówki

Połowa XIX wieku i prowincjonalne, chociaż gubernialne miasto Lublin. Młodzieniec o poetycznej duszy, Seweryn Rabinycz, zostaje podkomisarzem policji. Nikogo nie dziwią jego brak kompetencji ani uzyskanie stanowiska dzięki protekcji stryja, inspektora. Natomiast wszystkich drażnią dobre chęci i zdrowy rozum, jakże wrogie urzędniczemu rutyniarstwu. Gdy miastu zagraża epidemia cholery, zaś naszemu bohaterowi – kompromitacja obyczajowa, wypełzają na wierzch miazmaty magistrackich układów.

Autor sztuki, Marcin Wroński, jest znanym pisarzem kryminałów retro, tymczasem jego rzeczywistym, chociaż cichym debiutem była nie książka, ale utwór teatralny (W absolutnej ciszy, 1991). Tak jak do stworzenia śledztw komisarza Maciejewskiego zainspirowało go przeglądanie przedwojennych gazet, tak źródłem Cholerycznych była zaskakująca lektura akt miejskich sprzed niemal dwóch wieków.

Reżyser, Łukasz Witt-Michałowski, to twórca Sceny InVitro i ponad 20 głośnych realizacji teatralnych – od kameralnych, jak Zły (2009), po plenerowe widowisko kinowo-teatralne Pogrom w przyszły wtorek (2017) na podstawie powieści M. Wrońskiego. Niekiedy przyznaje się, że swoją pierwszą, młodzieńczą nagrodę artystyczną zawdzięcza Wrońskiemu, ale to inna historia. Choleryczni są już ósmym spektaklem, przy którym obaj artyści skrzyżowali talenty.

Wykonawca, Mateusz Nowak, należy do najwybitniejszych polskich monogramistów i potrafi zagrać kilkadziesiąt postaci na godzinę. Wroński marzył o współpracy z nim, odkąd zobaczył Nowaka w Od przodu i od tyłu (2014), a podczas prób do Pogromu… (aktor brawurowo zagrał tam dentystę Zajfena) okazało się, że to marzenie wzajemne. Monodramy Nowaka miały ponad 200 wystawień i otrzymały wiele nagród, także na festiwalach międzynarodowych. Cholerycznych prezentujemy przedpremierowo.


12.08 / sobota
10.00 / Poczytaj mi. Książki naszego dzieciństwa / czytają Anna Sroka-Hryń, Joanna Mazewska i Katarzyna Gruszewska / DZIECI
/ biblioteka


13.08 / niedziela
10.00 / Poczytaj mi. Książki naszego dzieciństwa / czytają Maciej Makowski i Wojciech Solarz / DZIECI
/ biblioteka


13.00 / Nad kolorową rzeczką / Teatr Itakzagramy / DZIECI
spektakl poetycko- muzyczny przeznaczony dla dzieci w wieku 3-9 lat
obsada: Magdalena Daszkiewicz, Katarzyna Gruszewska, Katarzyna Wypchło, Joanna Mazewska, scenariusz  i reżyseria Szczepan Szczykno, muzyka Dawid Ludkiewicz, scenografia Beata Paruch
/ amfiteatr w Parku Zdrojowym / KULTURA INTERWENCJE

Sensacja – Słoń sieje spustoszenie w sklepie z porcelaną! Nowe zarządzenie Mysi Króla z Mysikiszek – ZA NIEPRZESTRZEGANIE SROGIE KARY! Poszukiwany przebiegły Kotaus – jest nagroda! Dziś mecz Słoni przeciwko Hipopotamom – kto zwycięży? Żaba porzucona przez ogórka! Ślimak przed sądem za obrażenie Biedronki! Biedronki i Szczypawki powołują leśną policję przeciwko deptaniu trawy – Motyl w tarapatach! Z serii: „O czym mówią liście?” – Drzewa organizują grę w zielone! Doroczne poszukiwania magicznego Kwiatu Paproci rozpoczęte – kto będzie szczęśliwym znalazcą? Kto spełni wszystkie swoje marzenia? Chcecie dowiedzieć się więcej? Wyruszcie więc z nami w tę niezwykłą podróż po kolorowym miasteczku, podróż pełną wesołych wierszy, pięknych piosenek i zabawnych wydarzeń. Zapraszamy młodszych i starszych do wspólnej wyprawy!


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.